Mine terapeutiske teknikker til behandling af stress

Til den indledende og afklarende samtale bruger jeg ofte dele fra Systemisk Opstilling. Det er en teknik, som er formidabel til at afdække og synliggøre skjulte problemstillinger. Systemisk opstilling er et meget stærkt redskab til at påvise indre dynamikker og bevidstgøre dem som konkrete strukturer, du kan forholde dig til.

 

Jeg er oprindelig uddannet Kranio Sakral Terapeut. Det betyder, at jeg har en kropsterapeutisk indgangsvinkel til behandlingen, der altså tager udgangspunkt i din fysiske krop. Jeg observerer herigennem kroppen som et spejl af hele din bevidsthed.


Kranio Sakral Terapien er min primære behandlingsform. Men jeg bruger også en traume- og chokforløsende, verbal guidnings-teknik, der kaldes Hjerte Centreret Terapi. Teknikken bruges til at afdække og behandle ubevidste handle- og tankemønstre, som styrer dit liv.


De tre teknikker arbejder alle med de dybeste lag i vores bevidsthed. Disse dybe lag styrer vores liv og handlinger, også selv om vi ikke er bevidste om dem. I samspillet mellem disse tre teknikker opstår en synergieffekt, der gør terapien endnu mere effektiv.

 

Stress-Release

Ud fra de tre ovennævnte teknikker har jeg skabt metoden Stress-Release. Teknikkerne supplerer hinanden på fornem vis, idet de på hver sin måde arbejder ned i de samme dybe lag af din bevidsthed. Din problematik bliver bearbejdet fra flere sider. Det giver flere nuancer til at skabe forståelse og klarhed over årsagen til din tilstand. Her ligger nøglen til forløsning.

 

Kranio Sakral Terapi

I 1970'ernes USA udviklede den amerikanske og osteopatiske læge John Upledger Kranio (kranie) Sakral (korsben) Terapien på baggrund af den osteopatiske tradition.

Kranio Sakral Terapi består af to dele. En manipulations-del og en afspændings-del. Manipulations-delen kan bedst beskrives som en meget mild form for kiropraktik helt uden knæk og bræk, kun med lette påvirkninger på ca. 5 gram. Det er sjældent, at jeg i mine behandlinger bruger manipulationsdelen. Først og fremmest arbejder jeg med afspændingsdelen, som kan inddeles i hhv. en fysisk og en psykisk afspænding.

Fysisk afspænding mod stress

Jeg arbejder med Kranio Sakral Terapi ved at holde på bestemte steder på din krop for at ”smelte ind i dit bindevæv”. Det kan være over hele kroppen, men det er oftest centreret omkring rygsøjlen.

Kroppens bindevæv er forbundet, så man kan ”rejse” i det gennem hele kroppen. På samme måde, som man kan rette et lagen ud ved at trække i hjørnerne. Det betyder, at spændinger ét sted i kroppen kan løsnes ved at strække eller trække i bindevævet et andet sted. Med Kranio Sakral Terapi arbejder jeg på den måde med bindevævet i hele kroppen, som derved slipper de fysiske spændinger.

 

Behandlingen aktiverer den parasympatiske, beroligende del af nervesystemet. Herved opstår en afspænding af hele kroppen, som dog vil være størst, hvor jeg holder mine hænder.

Psykisk afspænding hjælper mod stress

Denne afspænding med Kranio Sakral Terapi vil også aktivere de dybeste og mest ubevidste lag i din bevidsthed. Og din krop og dit sind vil af sig selv begynde at bearbejde det, der er lagret der. Under behandlingen oplever nogle klienter flashbacklignende reaktioner, hvor de mentalt og emotionelt kommer tilbage til traumer, ulykker og andet uforløst stof, som derved bearbejdes og finder sin rette plads i bevidstheden. Andre oplever bare en dyb afspænding uden bevidste oplevelser.

Mange oplever desuden en kraftig fysisk afspænding af kroppen. Måske vil du opleve det som om, du har mistet din viljes kontrol over dine lemmer, mens du dog stadig er ved fuld bevidsthed. Uanset, hvordan du oplever afspændingen, har det ingen betydning for behandlingens effekt.

 

Systemisk Opstilling

Tyskeren Bert Hellinger skabte konceptet Systemisk Opstilling i 1980'erne. Teknikken tager udgangspunkt i, at familieære relationer har bestemte regler, der skal overholdes, hvis der skal være ro og harmoni i systemet. Hvis der er uro og disharmoni, vil nogle af individerne i familien eller systemet forsøge at skabe ro ved at påtage sig roller og opgaver, der ikke er deres.

Barndommens roller

Det er ofte børn, der påtager sig roller og en adfærd, som ikke tilhører dem, da de er de mest sårbare og mest afhængige af at systemet fungerer. Det er deres bedste garanti for overlevelse. Mennesker er i denne sammenhæng kun pattedyr, der er styret af helt basale behov for føde og beskyttelse. De roller, barnet påtager sig for at skabe ro i systemet, kan få fatale konsekvenser senere i livet. Strategier skabt på dette tidspunkt er måske ikke de rette i voksenlivet.

Årsagssammenhænge bliver tydelige

Systemisk Opstilling er oprindeligt udviklet til at foregå i grupper, men kan også bruges i individuelle sessioner. Jeg bruger denne teknik i den indledende samtale, samt når der er behov for at se problematikker i et andet perspektiv. Systemisk opstilling viser ofte helt andre årsagssammenhænge end dem, man havde forventet.

 

Traume- og chokforløsning, Hjerte Centreret Terapi

 Hjerte Centreret Terapi (HCT) er udviklet af amerikanske Alaya Chikly på baggrund af hendes egne livserfaringer. Inden Alaya fyldte 14, oplevede hun faderens mord på sin stedmoder, hans efterfølgende selvmord, samt at blive voldtaget. Det førte til, at Alayas liv i en lang periode fremover var præget af druk og selvdestruktivitet.

Selvskabt lidelse

På et tidspunkt gik det op for Alaya, at al den lidelse, hun oplevede, var noget, hun selv havde skabt. Ved at skabe smerten og lidelsen hindrede hun sig selv i at få et bedre liv end hendes afdøde far, fordi hun på den måde ubevidst kunne være solidarisk med ham på det følelsesmæssige plan.


Denne erkendelse førte Alaya ud på en lang rejse til bl.a. Thailand, hvor hun mediterede gennem en længere periode. HCT bygger på teorien om, at alle oplevelser huskes af kroppen og skaber handlemønstre i os. Mønstrene bringer os bestandigt i situationer, der skaber de samme følelsesmæssige energier igen og igen. Uanset, at en bestemt situation ikke gavner os, gør den os tryg, fordi vi trods alt kender den. Først når vi har genkendt dette mønster, kan vi slippe det.

En 3-delt proces

Selve behandlingen med HCT er en guidet proces, som ikke handler om at genopleve situationen, men derimod om at få fat i de følelser, der blev skabt og lagret på daværende tidspunkt. Det er nemlig de følelser, der skal ændres.

 

Processen er tredelt. Første del handler om, hvad der skete, da mønstret blev skabt. Anden del om, hvor mønstret kom fra, da du overtog det (ofte fra en af dine forældre). Sidste del handler om at opløse mønstret, så den energi, der er bundet i det, kan sættes fri.

 

Stress-Release

Ofte er det nødvendigt i begyndelsen af din forløsningsproces at bruge den fysiologiske afspænding, som Kranio Sakral Terapien skaber i din krop. Derved skabes det rum, de andre teknikker kan virke i.

 

Men hvordan de tre teknikker vægtes i din Stress-Release-behandling, afhænger af, hvordan din tilstand er på dagen: Skal du lukke op for mere, eller har du brug for at afspænde og fordøje?

 

Et behandlingsforløb er en organisk proces, som ændrer sig hele tiden. Forløbet varer, til din tilstand er stabil og konstruktiv, så du igen kan møde verden og dens udfordringer uden at miste fodfæstet.

Læs mere om behandlingen af stress her...


Esben Jørgensen. Klinik Skive. Tlf. 2812 6811 Email: info@esbenjorgensen.dk