Filosofien bag mit arbejde med stress ramte

Stress skyldes ofte mønstre, som er skabt i dig for mange år siden. Måske endda mønstre, du har arvet fra dine forældre eller generationerne før dem. Disse mønstre blev skabt i situationer, hvor de var nødvendige. Men i dag er de sandsynligvis ikke længere hensigtsmæssige.

 

I et forløb hos mig, vil jeg hjælpe dig til at finde årsagen til, at du bliver stresset. Men det er din tilstand her og nu, som er vejen ind til årsagen og til løsningen af problemet.

Har du oplevet reel forandring gennem den stress behandling du har fået indtil nu?

Mange af de klienter, jeg møder, har gennem andre behandlingsforløb fået forskellige redskaber til at navigere rundt i det kaos, det er at være stresset og presset i sin hverdag. Men i bund og grund har det ikke ført til nogen reel forandring i stressen. Den bagvedliggende årsag er der stadig.

Mønstre skal forandres før der kan ske en reel forandring

For at komme ud af din stresstilstand, er du nødt til ikke kun at lære redskaber til at håndtere din stress og til at prioritere opgaverne i dit liv. Du er også nødt til at gå ind i en proces, hvor du forandrer de mønstre, der skabte stressen. Du har gennem din opvækst altid taget ansvar på dig, der ikke er dit. For at holde sammen på det system du er en del af, for din egen overlevelses skyld, gør du det sikkert stadigt ubevidst. De kemiske og emotionelle tilstande, dette mønster har skabt i din krop, og som styrer kroppen og dens stress-niveau, skal du havde ændret, da mønsteret skaber problemer og sygdom for dig i dag.

Ubevidsthedens magt, nok det største synder i forhold til stress

Som sagt, er de reaktionsmønstre, der var nødvendige for at sikre din overlevelse i fortiden, ikke nødvendigvis hensigtsmæssige for at opnå dine mål i dag. Alligevel vil den grundlæggende energi eller kraft, der er indkodet i dit system, overtrumfe alt, når du kommer i pressede situationer. Selv om du kan lære nye måder at handle på, vil dine dybeste ubevidste reaktionsmønstre alligevel komme i spil, hvis ikke de bliver bearbejdet og slettet.


Med de teknikker jeg bruger i min behandling, arbejder vi med de dybeste lag af din bevidsthed. Der hvor dine ubevidste reaktionsmønstre er lagret. Du vil ofte med din fornuft kunne indse, hvis en handling ikke er hensigtsmæssig. Men dine følelser og din dybeste bevidsthed kan spille dig et pus, så du alligevel handler irrationelt.

Bevidsthed giver forandring der er varig og holdbare

Gennem de forskellige teknikker i min terapi vil du opleve, at du også bliver bevidst om disse uhensigtsmæssigheder i din underbevidsthed. Først, når du er blevet bevidst om dem, kan du ændre dem. Det skal måske tilføjes, at der sjældent er nogen logisk sammenhæng mellem den oprindelige oplevelse og den situation, der udspilles i dit liv i dag.

 

Hvis du hver morgen som barn, mens du spiste dine havregryn med mælk, overværede at dine forældre skændtes og dette gav dig ondt i maven. Derved kan der være opstået en kobling mellem det at spise havregryn med mælk og få ondt i maven. Du får stadig ondt i maven, når du spiser havregryn med mælk, men det er erindringen om oplevelsen, der giver ondt i maven, ikke havregryn med mælk. Denne tilstand kan udvikle sig til en allergisk reaktion overfor havregryn. Det handler ikke om allergi i gængs forstand, men om en følelsesmæssig reaktion.

Verden ændrer sit syn på dig, når du slipper dit stress mønster

Du skal være opmærksom på, at når du begynder at ændre på disse ubevidste lag i dig selv, så vil dine omgivelser ofte begynde at ændre syn på dig. Også selvom de ikke kender til det arbejde og den proces, du er i gang med at gennemgå. Du begynder at være til stede i livet på en anden måde – måske vil du udstråle en ny form for ro – og mennesker omkring dig ser nye sider af dig.

Esben Jørgensen. Klinik Skive. Tlf. 2812 6811 Email: info@esbenjorgensen.dk